Bảo tồn và tái sử dụng thích ứng

TỐC độ phá dỡ và tàn phá một cách bừa bãi đã báo động và làm buồn phiền nhiều công dân, nhất là các học giả (cán bộ giảng dạy đại học) và những nhà chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường xây dựng. Những công trình có ý nghĩa và các khu vực có môi trường quyến rũ đã mất đi. Điều đó đã thôi thúc xuất bản một số sách về Bảo tồn. Đặc biệt, tôi muốn nhắc đến ba cuốn sách do Lee Kip Lin viết, cụ thể là Telok Ayer Market (Chợ Telok Ayer) (1983)(117), Emerald Hill (Đồi Emerald) (1984)<ll8) và The Singapore House (Ngôi nhà Singapore) (1989)(ll9), cũng như cuốn Singapore’s Little India: Past, Present and Future (Tiểu Ấn Độ của Singapore: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai)(l20), của Sharon Siddique và Nirmala Purushotam. Cũng có nhiều bài báo(l21), những cuộc thảo luận và các hội thảo(l22). Nổi bật nhất là dự án bảo tồn mang tính lí luận được quảng cáo nhiều tập trung vào bờ Nam sông Singapore. Được gọi là Bu Ye Tian (1982), nó do Goh Poh Seng và chĩnh tôi đã đề xướng’123). Khái niệm này sau đó đã được chấp thuận với một vài sửa đổi và địa điểm có ý nghĩa thị giác này đã được cứu thoát khỏi sự phá dỡ và phát triển nhà cao tầng và ngày nay đã trở thành khu Boat Quay (Bến cảng) nhộn nhịp. Nhân dân ủng hộ dự án này tin tưởng rằng trong việc tái sử dụng Thích ứng thì “việc duy trì những cơ cấu cũ tạo nên tính liên tục; cho phép các cơ cấu này mở ra những công dụng mới”(124). Do đó dự án bảo tồn Boat Quay đã không đơn thuần chỉ nhằm vào việc duy trì các hình ảnh thị giác của quá khứ, mà còn tìm kiếm để hợp nhất những hoạt động truyền thống/ngày nay đầy sức sống025′.
Cuộc Hội thảo Quốc tế về tái sử dụng thích ứng do MIT – Havard tài trợ năm 1984(126) đã được tổ chức kín đáo và được những người phục vụ dân sự có thiện cảm ủng hộ từ hậu trường, đặc biệt như Liu Thai Ker(l27). Quyển sách “Pastel Portraits” (Những bức chân dung vẽ bằng phấn màu) tạo ra nhiều thích thú, trình bày trang trọng các công trình di sản của Singapore đã được xuất bản. Trong Lời nói đầu cho cuốn sách đó, ông Phó thủ tướng thứ hai hồi đó là s. Rajaratnam đã thận trọng bày tỏ sự ủng hộ chính thức việc bảo tồn. “Các công trình đã bị phá hủy tức là những tài liệu lịch sử đã bị mất. Trong khi một số công trình phải mở đường cho sự tiến bộ thì chúng ta hi vọng là một số khác sẽ được để lại đế nối chúng ta với quá khứ của chúng ta”(l2S).
Năm 1986 một tổ chức phi – Chính phủ (NGO) – Hội Di sản Singapore (Singapore Heritage Society) đã được đăng kí. Từ đó những hoạt động của Hội đã tiếp tục mớ rộng sự hiểu biết chung về di sản và bản sắc văn hoá ở Singapore ngoài sự biểu thị thị giác của nó. Hội đã xuất bản cuốn Living Legacy (Di sản Sống)029′ để ghi lại nhiều dự án bảo tồn và tái sử dụng thích ứng đã được thực hiện. Các thí dụ bao gồm Emerald Hill (Đồi Emerald) và Boat Quay (Bến cảng)030′. Trong những năm tiếp theo, nhà chức trách đã đưa ra các luật lệ và những quy định cần thiết0 ,1′ bao gồm cả việc dự thảo Kế hoạch bảo tồn năm 1989íl32). Thành tựu là đáng hài lòng và đã lấy được lòng tin của nhiều cá nhân, nhất là những người đang làm công tác bảo tồn với nhà chức trách.”Mặc dù công tác bảo tồn bắt đầu muộn, hiện nay Singapore đã lập được một chương trình bảo tồn đô thị. Luật bảo tồn có hiệu lực, việc bắt buộc tuân thủ luật bảo tồn là có thể được và việc lập hồ sơ rộng rãi về bảo tồn sẽ cung cấp một số đường lối chỉ đạo hữu ích, cũng như hình thành cơ sở cho việc chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta với các nước khác trong khu vực châu Á”0″‘. Việc chỉnh trang trong những khu vực truyền thống có thể là một quá trình không sao tránh khỏi thì sự giới thiệu lịch sử của chúng, nhất là trong nhiều cuốn sách viết về kỉ niệm, phái phản ánh các tầng lớp khác nhau của quá khứ và những kí ức thu lượm được của nhân
dân(134). Việc tiến hành chậm chạp để xác định lại những nét đặc trưng của khu phố truyền thống của người Hoa sau khi chỉnh trang khu người Hoa đã không hấp dẫn được Ban lãnh đạo ngành Du lịch Singapore. Để mang lại nhanh những kết quả, bất cứ cái gì đã bị phá hủy trong việc tổ chức công viên theo chủ đề của khu người Hoa thì vẫn cứ được ghi nhớ, dù là nỗi nhớ quê hương.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng