Đất (P2)

Điều quan trọng là thừa nhận rằng suốt cả lịch sử những người giàu và có quyền lực bao giờ cũng tạo ra sự bố trí không gian thuận lợi nhất cho họ. ơ phần lớn các thành phố châu Á, những giai cấp giàu có hơn được cung cấp các tiện nghi như ở trung tâm buôn bán mục tiêu cao và chúng đã đáp ứng ngày càng cao hơn về mức sử dụng trong khi bản thân chúng được cách li khỏi các không gian xã hội và không gian tự nhiên chung quanh chúng đang xấu đi. Mặt khác, những người nghèo lại sống chen chức trong các khu đã xuống cấp về mặt môi trường đã dần dần khước từ những cơ sớ hạ tầng cơ bản và các dịch vụ. Áp dụng sự công bằng về không gian đô thị một cách hữu hiệu rõ ràng là một nhiệm vụ khó khãn VI cần phải xem xét lại và thay đổi nhiều lí luận và thực tiễn quy hoạch hiện nay đã ăn sâu vững chắc từ lâu. Theo tôi, chúng ta phải bắt đầu một cách khiêm tốn đánh giá một vài thí dụ hiển nhiên về đặc tính địa phương với sự liên quan phổ biến đặc biệt là về mặt khả thi, dễ tiếp cận và bền vững.
Thời gian cần bao lâu để đi từ nhà đến nơi làm việc (và ngược lại) trước đây để khỏi tác dộng ngược lại đến chất lượng cuộc sống vì chiếm hết thời gian vui chơi giải trí, suy nghĩ và ở bên bạn bè và gia đình? Tại sao có nhiều sân golf ở Singapore khan hiếm Đất cũng như ở một số thành phố Trung Hoa
và sẽ có nhiều đất hơn được cấp cho các công viên và sân chơi được chọn có tính hấp dẫn hơn? Có phải sẽ có những khu đất được sử dụng hỗn hợp với các nhà ở cho những đối tượng có thu nhập khác nhau, cho các chủng tộc khác nhau và theo tôn giáo khác nhau được coi là được mong muốn và lí thú nhiều hơn so với sự định cư đô thị sử dụng đơn nhất? Phải chăng sẽ có các viện bảo tàng, những nhà hát và các nơi biểu diễn nghệ thuật bao giờ cũng chỉ nhằm vào và có khả năng đáp ứng cho những người ưu tú hay các chỗ và phương tiện khác nữa có thể được cung cấp cho những festival và các nơi trình diễn của địa phương với giá có thể chấp nhận được đối với tất cả mọi người? Nhiều người đã viết về những vấn dề này, nhưng ít người lắng nghe đặc biệt là ớ các thành phố đang phát triển nhanh tại châu Á. Sự cam kết tập thể và tận tâm của các cống dân địa phương rõ ràng là cần thiết để cải thiện chất lượng sự công bằng về không gian ờ mỗi địa điểm đặc thù.
Tuv thế, ỏ’ những giai đoạn khác nhau của sự phát triển kinh tế và các truyền thống vãn hoá địa phương, những thành phố lớn ớ châu Á đều có nhiều nút đa tâm phát triển khẩn trương. Một khoảng ngắn cách các đường phố chính với thức tượng trưng hiện đại chú nghĩa của chúng và các khu vực nhà ở kiểu phương Tây, các cụm đô thị phức tạp va chạm và bùng nổ, tạo ra năng lượng không thể tin được. Đáng chú ý là quy hoạch dô thị linh hoạt được đề xuất đó và gắn chặt với địa phương có thể đáp ứng một cách rất hữu hiệu đối với các yêu cầu mới của tính toàn cầu hóa và đối với việc lí giải mới chịu ảnh hưởng về mặt không gian bởi công nghệ internet mới.
Khi các địa điểm báo tồn, những khu đất công và các không gian không xác định được chấp nhận rộng hon và đặc biệt là khi những khu nhà ổ chuột và các khu nhà chiếm dụng không phép đều được chú ý đến quyền dược công nhận của chúng thì cảnh quan đô thị sẽ có những đặc điểm không gian rất khác nhau. Sự hủy diệt đô thị sẽ giảm bớt đáng kể và tabula rasa (phá húy san bằng) quy mô lớn có thể sớm trở thành đúns là một công cụ quy hoạch khác bị loại bỏ. vẫn còn hi vọng về một nền quy hoạch đồ thị lí thú với sự công bàng về không gian cho tất cả mọi người.