Giáo sư Sandra Robinson đã nghiên cứu ảnh hưởng từ nhận thức của nhân viên

Giáo sư Sandra Robinson đã nghiên cứu ảnh hưởng từ nhận thức của nhân viên về những cam kết không được thực hiện của các nhà tuyển dụng đối với đóng góp của họ cho công ty. chung cư five star garden Robinson đã khảo sát mẫu các cựu sinh viên của trường kinh doanh 3 lần trong 30 tháng. Cô phát hiện ra các công ty không gây dựng được niềm tin của đội ngũ nhân viên thì cũng ít nhận được đóng góp của họ đối với sự phát triển chung của công ty và niềm tin một khi đã bị mai một sẽ không dễ gây dựng lại. Robinson cũng phát hiện ra những nhân viên tin tưởng vào công ty từ ngày đầu khởi nghiệp tại công ty đó thường ít thất vọng hơn so với các nhân viên có mức độ tin tưởng thấp hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra cách thức các nhân viên tin tưởng mạnh mẽ vào công ty và những người thiếu niềm tin phản ứng trước tình huống niềm tin của mình bị tổn hại. Với những nhân viên không mấy tin tưởng vào công ty nhận thấy niềm tin của mình bị chà đạp, chung cư 136 hồ tùng mậu họ sẽ càng thất vọng. Những phát hiện của Robinson đồng nhất quán với hiệu ứng vùng chấp nhận được đưa ra trong phần trước.

742-p2

Giáo sư Sandra Robinson đã nghiên cứu ảnh hưởng từ nhận thức của nhân viên

14 công ty tiêu biểu trong cuốn sách này ra đời, duy trì sự tồn tại và phát triển dựa trên các mối quan hệ lấy niềm tin đối với nhân viên làm nền tảng. Như Ed Shultz của Dana Commercial Credit nhận định: “Anh phải thuyết phục nhân viên của mình rằng anh là một người trung thực, và cách tốt nhất để làm việc đó là trở thành một người trung thực thật sự.”chung cư hh2 dương nội  Các công ty này đều hoạt động như một gia đình mở rộng (extended families) dù có quy mô lớn hay nhỏ. Cách ứng xử như người thân trong gia đình là nền tảng gây dựng sự tin tưởng giữa mọi người trọng các công ty thuộc phạm vi nghiên cứu này.