Không gian không xác định

Khi các tài sản không còn được coi là có thể đạt được về kinh tế hoặc khi chúng đã trở nên cũ nát, chắc chắn chúng sẽ bị phá hủy hoặc được tái thiết.
Song le, những không gian ấy thường đặc biệt và hỗn độn. Chúng có bản chất thô kệch và có thể chịu được những thay đổi bất ngờ về việc sử dụng, sự thể hiện thiết kế chắp vá và sự bố trí không gian một cách phi lí không thế nhân nhượng được. Môi trường tự điều chỉnh hấp tấp, ngẫu nhiên đó tiếp tục làm tăng thêm sự hỗn độn vào sự hỗn độn theo cách đáng ngạc nhiên và lí thú nhất. Chúng đưa ra những lối sống có thể được lựa chọn và sự đề kháng tự nhiên chống lại các lực lượng toàn cầu được tuân thủ một cách hợp lí.
Các không gian không xác định được thể hiện theo chủ nghĩa Hậu – hiện đại. Chúng có tính chất đa nguyên và trưng bày sự dung thứ những sự khác nhau và những sự phức tạp. Chúng có thể tồn tại như các khu lớn, chẳng hạn như các khu phía Tây của Đài Bắc và khu Geylang ở Singapore hoặc như những không gian đệm – những vết rạn nút và kẽ hở do các dự án đô thị mới và sự phát triển lớn về cơ sở hạ tầng tạo ra, chẳng hạn như đất chưa sử dụng dành cho đường cao tốc. Những trường đời ấy tạo ra môi trường đầy tiềm năng, từ đó đẩy mạnh những thuyết trình đương đại và có trí tuệ sắc sảo về nghê thuật, văn hoá và xã hội học.
Hình thể của những không gian ấy thường có rất nhiều sự biểu lộ công khai về sự yêu thích tình dục và thường trở thành những nơi thường lui tới của những người tiên phong và cộng đồng nghệ sĩ yêu thích. Dục vọng trở thành phương tiện dề dàng tạo nguồn cảm hứng và chuyện kế.Phép biện chứng của nghệ thuật và của dục vọng đồng thời được diễn đạt lưu loát, phi lí và thần bí. Đồng thời, chúng phá vỡ khuôn của trạng thái bình thường đã mong đợi, lăm tăng thêm ý nghĩa của dục vọng bên trong thành phố và cung cấp cấu trúc to lớn hơn cho cuộc sống thường nhật.
Những không gian như thế nhằm vào nhân dân và vô biên. Bất kể sự khác nhau về giai cấp, chủng tộc, giới tính hoặc nghề nghiệp, những người sử dụng có thế gắn bó với các không gian ấy, thậm chí có tâm lí chiếm lấy chúng mà không cần quyền sở hữu hợp pháp. Những đặc điểm của đất công có thê tồn tại nhưng các không gian đó cũng là những nét dơn nhất cao dộ và phản ánh những nét đặc điểm và văn hoá của địa phương. Tuy vậy, nếu ý nghĩa của các không gian có giá trị không xác định ấy không biểu thị một cách hữu hiệu hoặc không được nhà đương cục thành phố đánh giá cao, chúng ta mất cơ hội chuẩn bị chống lại sự can thiệp có tính chất phá hoại theo chủ nghĩa Hiện đại đối với dô thị.
Không còn nghi ngờ gì nữa, một số mức độ phá hủy là có thể tránh được và các khu cũ hơn ở vị trí trung tâm như Montmartre ở Paris và Times Square (Quảng trường Thời đại) ở New York cũng có thể được nâng cấp và phục hồi, sửa chữa cho phù hợp với tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, những không gian có giá trị không xác định có thể được bành trướng với sự bổ sung của các tòa nhà cũ hơn và những khu vực nhà ở lỗi thời. Khi các khu vực cũ hơn ấy được để lại, không giật đổ các nhà và không bị phụ thuộc vào những quy định và sự kiểm soát hiện đang tồn tại thì chúng có tiềm năng trở thành các không gian có giá trị không xác định. Chúng có thể trở thành những không gian đã đua tranh trong đó để xác lập các cộng đồng thường dân đầy sức sống và nghị lực cũng như những cộng đồng nghệ thuật năng động, sáng tạo và không thê đoán trước được có thể làm tăng thêm sức sống sáng tạo của các khu vực đô thị. Các không gian ấy đáp ứng được những đòi hỏi, đặc biệt là của thế hệ trẻ cho các vị trí có bán sắc riêng.