Người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tối đa 50 năm.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM đã có văn bản đề nghị cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài – thuộc diện được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam – khi nhận chuyển nhượng nhà của người nước ngoài sẽ được phép sở hữu nhà tối đa là 50 năm. Theo đó, các giao dịch tìm mua nhà của người nước ngoài cũng diễn ra nhiều hơn. Bán nhà quận Tân Phú & Q.8 đang nhận nhiều tín hiệu khả quan.

Đó là nội dung đáng chú ý được HoREA nêu ra tại văn bản đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở năm 2014.

Cụ thể, mới đây Luật Nhà ở năm 2014 đã cho phép những cá nhân và tổ chức nước ngoài, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; tạo những điều kiện cho cá nhân, tổ chức nước ngoài được mua & sở hữu nhà ở trong những dự án nhà ở thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.

người nước ngoài mua nhà

Giao dịch bán nhà quận 8 đang nhận những tín hiệu khả quan

Nhằm đảm bảo những sự thông thoáng & minh bạch khi áp dụng Luật Nhà ở vào thực tiễn, HoREA đã đóng góp 1 số ý kiến để hoàn thiện dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết khi thi hành Luật Nhà ở năm 2014.

Đầu tiên là về “trường hợp bán hoặc tặng nhà ở cho tổ chức; cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà tại Việt Nam thì bên mua; bên nhận tặng cho sẽ chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại…” (điểm b; Khoản 4; Điều 7 dự thảo Nghị định),  có ý kiến rằng dự thảo đưa ra quy định như này không phù hợp và không đáp ứng được những nguyện vọng và nhu cầu của người nước ngoài khi mua & sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Hai là về các quy định cá nhân và tổ chức nước ngoài khi hết thời hạn sở hữu nhà được phép gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ, khi có nhu cầu tại điểm c, Khoản 02, Điều 161 Luật Nhà ở

______

Thông tin bán nhà quận 12 được cập nhật đầy đủ tại website http://bdsthegioi.com