Tính toàn cầu thích ứng với địa phương có tính cấp tiến (P2)

Năm 2002, Báo cáo của Diễn đàn Quốc tế về Toàn cầu hóa (IFG) có tựa đề Sự lựa chọn một trong các khả năng Toàn cầu hóa kinh tếổã được công bố với sự nỗ lực kết hợp của nhiều học giả và các phần tử tích cực hoạt động trong hơn ba năm từ 1999 đến 2002(44). Cuốn sách lí thú và có sức truyền cảm ấy cho ta một công cụ hữu hiệu để thông báo cho công chúng và để thách thức và sửa đổi hệ thống tính toàn cầu của liên hiệp công ti hướng tới hòa nhập đầy ý nghĩa với sự khoanh vùng hướng về nhân dân và sự bền vững sinh thái.

Nhiều người phải ngạc nhiên là một nhóm các nước đang phát triển được gọi là G22 – liên minh các nước nghèo đông dân bao gồm cả Trung Hoa, Ân Độ, Brasil và Nam Phi đã đoàn kết để lên án sự trợ cấp cho các trang trại lớn ở Mĩ và Liên minh châu Âu tại cuộc hội nghị của WTO năm 2003. Những hoạt động của họ đã phá vỡ hoàn toàn kết quả dự kiến của cuộc hội nghị Cancun<45). VI G22 là lực lượng chính trị vững mạnh và thông thạo kiến thức và thông tin nên nó phải được đối xử với lòng kính trọng. G22 có ý thức đẩy đủ về thời hạn cuối cùng dược ủy thác là ngày 01 – 01 – 2005 nên cần tiếp tục đàm phán với WTO một cách xây dựng, nhưng có nhiều đòi hỏi của các nước giàu và mạnh. Có thể nói một cách đầy hi vọng rằng đó có thể là sự mở đầu của thời đại ánh sáng hi vọng, ớ nơi mà những thay đổi quyết liệt sẽ tìm thấy hướng công băng và bình đẳng hơn. Mặt khác, sự kiện đó sẽ đúng là một sự luyện tập không có hiệu quả khác về thủ đoạn.

Ngoài nhũng cuộc đàm phán trên trường quốc tế, có khả năng từng nước buộc phải chấp nhận toàn cầu hóa thích ứng với địa phương theo kiểu cấp tiến (một cách triệt đổ) theo cách của mình. Sự tiến bộ về công nghệ dược dấy nhanh và khả năng áp dụng công nghệ thông tin đã trở thành công cụ hữu hiệu cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh ở các nước đang phát triển. Việc đô thị hóa nhanh chóng và mở rộng các khu công nghiệp ra khu vực nông thôn kế cận của Trung Hoa là trường hợp nổi bật. Một thí dụ lớn đầu tiên là sự phát triển lưu vực sông Trân Châu (Zhenzhu he: Pearl River) – nơi các doanh nhân Hong Kong đã mớ đầu việc xây dựng một khu sản xuất hàng giá rẻ chủ yếu là đổ chơi và hàng dệt. Ó khu vực Đông Á, hàng triệu xí nghiệp nhỏ của địa phương vẫn tiếp tục cung cấp những thứ có tính chất quyết dịnh và các dịch vụ phụ trợ cho những công ti lớn có tính toàn cầu. Vì vậy các yếu tố toàn cầu (bao gồm những liên hiệp công ti đa quốc gia) dược diều chỉnh trong phạm vi được quốc gia dân tộc định rõ. Mô hình phát triển đó dám bảo tính ưu việt của sự kiểm tra liên tục (thường xuyên) của địa phương trong quá trình phát triển, do đó cho phép giữ được những nét đặc điểm của địa phương. Đồng thời nó thừa nhận vai trò của thị trường trong việc tạo ra sự cạnh tranh toàn cầu và sự linh hoạt của sản xuất. Thuật ngữ glocal kết hợp từ global (toàn cầu) và local (địa phương) có thể được dùng de mô tả hiện tượng này (với nghĩa có tính toàn cầu thích ứng với địa phương). Từ này dược đưa vào Từ diên Oxford (Oxford dictionary) năm 1991 nhưng dược sử dụng đầu tiên ở Nhật Bản và được mô phỏng theo từ dochakuka của Nhật Bán có nghĩa là làm cho kĩ thuật canh tác (trồng trọt và chăn nuôi) của trang trại thích ứng với điều kiện địa phương nhất định nào đó<46).